CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM TẠI BRADWELL VIỆT NAM

TRƯỜNG HỢP 1: Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất

  • Tháng 1

– 1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng màu, cùng dung lượng…). – Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi (bradwell.vn sẽ hoàn tiền phần chênh lệch cho khách hàng). Hoặc:  Khách hàng trả máy & bradwell.vn  hoàn lại tiền với mức giá bằng 80% giá trên hoá đơn.

  • Tháng 2 : Gửi máy bảo hành theo quy định của hãng.

Hoặc: Khách hàng trả máy & bradwell.vn hoàn lại tiền và thu phí thêm 10 % so với mức hoàn tiền khi trả ở tháng thứ 1.

VD: Ở tháng thứ nhất, nếu khách hàng trả sản phẩm sẽ được hoàn lại tiền với mức giá bằng 80% thì sang tháng thứ 2 nếu khách hàng trả máy sẽ thu phí thêm 10% nên mức hoàn tiền sẽ còn 70% giá trị sản phẩm trên hoá đơn, tháng thứ 3 mức hoàn tiền sẽ trừ thêm 5% thành 65%….

 

TRƯỜNG HỢP 1: Sản phẩm không lỗi (không phù hợp với nhu cầu của khách hàng)

  • Tháng 1: Hoàn lại tiền máy với giá bằng 80% giá trên hoá đơn.
  • Tháng 2 – 12: Hoàn lại tiền với mức phí thêm 5% so với tháng thứ 1 (80%). VD: tháng thứ 2 hoàn lại tiền với mức giá 75% giá trên hoá đơn, tháng thứ 3 là 70%…

Quy định về điều khoản “trả lại hàng” của bradwell.vn  sẽ bao gồm: quy định về thời gian đổi trả, cách đổi trả, mức hoàn tiền & mức phí theo nội dung đã cung cấp bên trên, cùng với điều kiện đổi trả như sau:

  • Còn đầy đủ hộp sản phẩm (mất hộp thu phí 2%).
  • Trong trường hợp máy không lên nguồn hoặc không xác định được lỗi, phải chuyển Trung Tâm Bảo Hành của Hãng thẩm định trước khi ra quyết định nhập đổi, nhập trả.
  • Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm (mất thu phí theo qui định và lớn nhất là 5% trên giá hoá đơn).
  • Quà khuyến mãi: thu phí theo giá hoàn lại do Bradwell công bố khi bán sản phẩm. Nếu không công bố giá trị khuyến mãi thì sẽ thu phí không lớn hơn 5% giá trị cho mỗi món quà khuyến mãi .

Lưu ý: đối với sản phẩm mua trả góp:

  • Trong 14 ngày đầu tiên: huỷ hợp đồng, không chịu phí.
  • Sau 14 ngày: quý khách phải thanh lý hợp đồng và chịu phí theo từng công ty trả góp